Omdat we precies weten welke haken en ogen de Nederlandse belastingwetgeving heeft ten aanzien van het indienen van de IB-aangifte voor buitenlandse werknemers is het verstandig om dat door ons te laten verzorgen. Zo betaalt u nooit teveel inkomsten- belasting en premie volksverzekeringen met als resultaat de maximale mogelijke teruggave.

Uw aanvraag voor het toepassen van de 30%-regeling wordt door ons verzorgd. Deze 30%-regeling is onder bepaalde voorwaarden een fiscale tegemoetkoming ter bestrijding van extraterritoriale kosten die u maakt wanneer u in Nederland komt werken of vanuit Nederland uitgezonden wordt. Uw werkgever mag u dan een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die u maakt. Dit houdt in dat uw werkgever 30% van uw loon, inclusief vergoeding, belastingvrij mag verstrekken. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen.

Holland Tax Service richt zich niet alleen op de fiscale aspecten, maar adviseert u ook over vraagstukken omtrent sociale zekerheid. De belastingaangifte kan samen met uw fiscaal partner ingediend worden.

In de volgende gevallen is er sprake van fiscaal partnerschap:

  • U had al in 2013 een fiscaal partner en uw situatie is niet gewijzigd in 2014, 2015 of 2016.
  • U bent getrouwd.
  • U hebt een notarieel samenlevingscontract en bent op hetzelfde adres in het GBA ingeschreven.
  • U woont op hetzelfde adres en hebt samen een kind, of uw kind is ook door uw partner erkend.
  • U woont samen in een gezamenlijk koophuis als eigen woning.
  • U woont samen en bent gezamenlijk geregistreerd bij een pensioenfonds.
  • U woont op hetzelfde adres, u bent ouder dan 27 jaar en er is ook een minderjarig kind op dat adres ingeschreven.

Hebt u maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kunt u ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.
Om uw belastingaangifte optimaal te kunnen verzorgen hebben wij enkel een door u ingevulde checklist nodig.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de specialisten van één van onze kantoren.