In Nederland bestaan verschillende toeslagen die bijdragen in de kosten voor wonen, gezondheidszorg en kinderopvang. Deze toeslagen zijn afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Om de aanvraag van deze toeslagen op correcte wijze te laten verlopen en de zekerheid te hebben dat u later eventueel teveel ontvangen toeslagen hoeft terug te betalen, kunt u uiteraard van onze diensten gebruik maken. Omdat de hoogte van de toeslagen afhankelijk zijn van uw inkomen is het zeer belangrijk dat tijdig wijzigingen in uw situatie aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Onze medewerkers nemen daarom die taak graag van u over. Dan bent u verzekerd van het feit dat het goed gebeurd.
Zekerheid vóór alles. Daar gaan we voor…

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om tegemoet te komen in de kosten van een zorgverzekering. Mensen met een laag (midden)inkomen hebben vaak recht op zorgtoeslag. Zo blijft de zorg voor hen betaalbaar en toegankelijk.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Het bestaat naast de kinderbijslag.

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van uw kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de SVB. De kinderbijslag is onafhankelijk van uw inkomen. Hoeveel kinderbijslag u kunt ontvangen is afhankelijk van de leeftijd en het aantal kinderen.