Belangrijk nieuws voor uitzendbureau’s

Na een toetsing van de Nederlandse Belastingwetgeving en EU-bepalingen inzake sociale zekerheid en een daaropvolgende gerechtelijke uitspraak, is gebleken dat een in het buitenland woonachtige werknemer die in 2011 en 2012 in Nederland werkzaam is geweest, veelal recht heeft op een extra teruggave, boven de teruggave die hij al eerder heeft ontvangen bij het indienen van zijn aangifte IB/PVV. Deze extra teruggave kan oplopen tot € 1.500,- per kalenderjaar.

De zekerheid óf een werknemer recht heeft op een extra teruggave en de hoogte daarvan, is afhankelijk van een aantal factoren. Om dit te onderzoeken is van het belang inzage te krijgen in de (loon)gegevens van arbeidsmigranten die bij uitzendorganisaties in het jaar 2011 en 2012 in dienst zijn geweest. Op basis hiervan zal Holland Tax Service een verzoek doen aan de Nederlandse Belastingdienst om de aan de werknemer toekomende teruggave uit te betalen.

Voor arbeidsmigranten kunnen de bedragen als gevolg van deze belastingteruggaven behoorlijk oplopen. Maar ook de uitzendorganisatie wordt door ons gecompenseerd voor het in gezamenlijke overeenstemming aanleveren van de benodigde gegevens van hun medewerkers. Hierover maken we bindende afspraken.

Extra belastingteruggave voor buitenlandse werknemers

Instructievideo

In deze video laten we u precies zien wat u moet doen om in aanmerking te komen voor een extra belasting teruggave van de Nederlandse Belastingdienst.

Snel handelen!

Om nog correctieverzoeken in te kunnen dienen voor het kalenderjaar 2011, dienen we met het oog op de verjaringstermijn snel te handelen. Tot en met 31 december 2016 kan voor het kalenderjaar 2011 nog een beroep worden gedaan op het teruggaveverzoek bij de Nederlandse Belastingdienst. Bij het niet tijdig indienen lopen buitenlandse werknemers van uitzendorganisaties waarschijnlijk veel geld mis. Uitzendbureaus kunnen daarom het beste snel een afspraak met een van onze gespecialiseerde adviseurs maken. Zij lopen de hele procedure door, vertellen wat we van de bureaus verwachten en maken afspraken over de hoogte van hun vergoeding.

Wilt u als uitzendbureau met buitenlandse werknemers in dienst meer informatie? Bel dan voor het maken van een afspraak met Holland Tax Service. Het telefoonnummer is 0495 76 38 66.